„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bogactwo kulturowe i przyrodnicze Naszego Roztocza

15 grudnia 2022

Głównym celem operacji własnej była poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez organizację wydarzeń promujących produkty turystyki kulturowej i przyrodniczej. W ramach operacji zorganizowano 15 wydarzeń, w których udział wzięło 240 mieszkańców obszaru LGD „Nasze Roztocze” .

Całkowity koszt operacji własnej: 51 385,00 zł

Przyznane dofinansowanie: 48 815,00 zł
Okres realizacji: maj – listopad 2022r.

W ramach wydarzeń promujących produkty turystyki kulturowej i przyrodniczej zorganizowano:

2 wyjazdy studyjne dotyczące prezentacji produktów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru LGD. Pierwsza wizyta studyjna dotyczyła prezentacji produktów dziedzictwa przyrodniczego. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z tradycjami uzdrowiskowymi Krasnobrodu, geoturystyką na Roztoczu nas przykładzie kamieniołomu Babia Dolina w Józefowie oraz z walorami przyrodniczymi Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Tematem głównym drugiej wizyty studyjnej były produkty dziedzictwa kulturowego obszaru LGD. Uczestnicy odwiedzili Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Bondyrzu, które jest przykładem dziedzictwa historycznego obszaru, odkrywali wielokulturowe tradycje Szczebrzeszyna - zabytkowe świątynie trzech religii (prawosławną cerkiew, żydowską synagogę i kościół katolicki). Ostatnim punktem wizyty była prezentacja Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem, gdzie zgromadzone są eksponaty nawiązujące do tradycji kulturowych roztoczańskiej wsi.


2 warsztaty kulinarne promujące tradycje kulturowe roztoczańskiej wsi – „Kuchnia chłopska na Roztoczu” i „Odświętna kuchnia na Roztoczu”


10 warsztatów rękodzielniczych - warsztaty promujące wielokulturowe tradycje Szczebrzeszyna - „Ikona na drewnie” i „Anioł wykonywany metodą utwardzanych tkanin”, warsztaty promujące dziedzictwo historyczne obszaru - „Stare fotografie z obszaru LGD – obraz” i „Stare fotografie z obszaru LGD – szkatułka”, warsztaty promujące tradycje uzdrowiskowe na Roztoczu - „Naturalne świece sojowe” i „Naturalne kosmetyki”, warsztaty promujące geoturystykę na Roztoczu  - „Obraz z odciskiem muszli” i „Szkatułka z odciskiem muszli”, warsztaty promujące bogactwo przyrodnicze obszaru -  „Obraz w sielskich klimatach” i „Pudełko na prezent z kompozycją ziół”.


Elementem operacji własnej było także przygotowanie i emisja reportażu radiowego promującego wybrane produkty dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru LGD - walory uzdrowiskowe Krasnobrodu, geoturystykę na Roztoczu, wielokulturowe tradycje Szczebrzeszyna, a także o Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem i Muzeum Historycznym AK w Bondyrzu. Reportaż został wyemitowany na antenie Radia Lublin w dniu 3 października 2022r.

Zapraszamy do wysłuchania reportażu radiowego promującego produkty dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszego obszaru


Organizacja wydarzeń umożliwiła wypromowanie 6 ofert/produktów turystycznych obszaru LGD „Nasze Roztocze” :

- tradycji kulturowych roztoczańskiej wsi

- wielokulturowych tradycji Szczebrzeszyna

- dziedzictwa historycznego obszaru

- tradycji uzdrowiskowych na Roztoczu

- geoturystyki na Roztoczu

- bogactwa przyrodniczego obszaru

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content