„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dziedzictwo kulinarne, przyrodnicze i kulturowe sposobem na aktywizację mieszkańców


Dobre praktyki dotyczące skutecznych metod aktywizacji społeczności lokalnych były głównym tematem wyjazdu studyjnego, który odbył się w dniach 21- 22.09.2021 r. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele kadr LGD, którzy mieli okazję zobaczyć, jak aktywizować mieszkańców w oparciu o dziedzictwo kulinarne, bogactwo przyrodnicze czy tradycje kulturowe obszaru. W programie wyjazdu znalazło się Regionalne Muzeum Cebularza w Lublinie, Ziołowy Zakątek i Podlaski Ogród Botaniczny w Korycinach oraz wizyta w Pracowni Ginących Zawodów prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej. Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w interaktywnym pokazie pieczenia cebularzy, w warsztatach tworzenia kosmetyków i esencji nalewkowych na bazie ziół i naturalnych składników oraz w pokazie tkackim i warsztatach tkackich.

(więcej…)

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla grantobiorców

W dniu 9 lipca 2020r. zaprosiliśmy naszych grantobiorców na spotkanie informacyjno – konsultacyjne. Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze zagadnienia związane z prawidłową realizacją i rozliczaniem grantów w ramach projektów grantowych - zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców, kwalifikowalności podatku VAT, ponoszenia wydatków a także zobowiązania wynikające z umów o powierzenie grantów. Przekazane podczas spotkania informacje z pewnością będą pomocne przy rzeczowej realizacji grantów, ponieważ spotkanie było połączone z podpisywaniem Umów o powierzenie grantów. (więcej…)

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla grantobiorców

W dniu 16 czerwca 2020r. Stowarzyszenie LGD Nasze Roztocze zorganizowało spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla grantobiorców realizujących zadania w ramach projektów grantowych. Podczas spotkania omówione zostały zobowiązania wynikające z umów o powierzenie grantów w tym m.in. zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców, prawidłowego ponoszenia wydatków oraz rozliczania i sprawozdawczości z realizacji grantów. (więcej…)

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne przed planowanym naborem wniosków

W dniu 20 grudnia 2019r. odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej.  Podczas spotkania omówione zostały warunki przyznania pomocy, kryteria oceny i wyboru operacji do dofinansowania, zobowiązania wynikające z umowy o przyznaniu pomocy, biznesplan, a także pozostałe załączniki. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Zamościu, którego przedstawiciel zaprezentował inne możliwości dofinansowania prowadzonej działalności gospodarczej. Nabór wniosków planowany jest w terminie 21.01.2020r. – 04.02.2020r. (więcej…)

Jak pozyskać środki finansowe na założenie firmy - spotkanie informacyjne

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w dniu 9 września 2019r. zorganizowaliśmy spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla osób planujących złożenie wniosków o przyznanie pomocy. Podczas spotkania omówione zostały warunki przyznania pomocy, kryteria oceny i wyboru operacji do dofinansowania, zobowiązania wynikające z umowy o przyznaniu pomocy, biznesplan, a także pozostałe załączniki. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Zamościu, którego przedstawiciel zaprezentował inne możliwości dofinansowania zakładania działalności gospodarczej.

(więcej…)

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla grantobiorców

W dniu 8 sierpnia 2019r. Stowarzyszenie LGD Nasze Roztocze zorganizowało spotkanie informacyjno –  konsultacyjne dla grantobiorców realizujących zadania w ramach projektów grantowych. Spotkanie było połączone z podpisywaniem Umów o powierzenie grantów. Podczas spotkania omówione zostały zobowiązania wynikające z umów o powierzenie grantów w tym m.in. zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców, kwalifikowalności podatku VAT oraz prawidłowego rozliczenia i sprawozdawczości z realizacji grantów. Przekazane informacje z pewnością będą pomocne przy rzeczowej realizacji grantów. (więcej…)

1 2 3 10

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content