„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla grantobiorców

9 sierpnia 2019

W dniu 8 sierpnia 2019r. Stowarzyszenie LGD Nasze Roztocze zorganizowało spotkanie informacyjno –  konsultacyjne dla grantobiorców realizujących zadania w ramach projektów grantowych. Spotkanie było połączone z podpisywaniem Umów o powierzenie grantów. Podczas spotkania omówione zostały zobowiązania wynikające z umów o powierzenie grantów w tym m.in. zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców, kwalifikowalności podatku VAT oraz prawidłowego rozliczenia i sprawozdawczości z realizacji grantów. Przekazane informacje z pewnością będą pomocne przy rzeczowej realizacji grantów.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content