„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wsparcie przygotowawcze

28 kwietnia 2023

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

Mobilny Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia LGD “Nasze Roztocze”

Konsultacje dotyczące projektu Monitoringu i ewaluacji Strategii oraz zasad komunikacji ze społecznością lokalną

Mobilny Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia LGD “Nasze Roztocze”

Konsultacje dotyczące proponowanych celów, przedsięwzięć, budżetu i wskaźników

Ankieta dotycząca monitoringu i ewaluacji

Spotkanie fokusowe

Ankieta dotycząca metod i kanałów komunikacji

Zaproszenie na spotkanie fokusowe

Mobilny Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”

Analiza potrzeb rozwojowych i potencjałów obszaru LGD – projekt

Kawiarenka obywatelska – monitoring i ewaluacja oraz zasady skutecznej komunikacji

Zaproszenie na Kawiarenkę obywatelską

Konsultacje społeczne z seniorami w Zwierzyńcu

Spotkania z młodzieżą w Płoskiem

Ankieta dla przedsiębiorców

Konsultacje społeczne z seniorami w Jacni

Spotkania z młodzieżą w Suchowoli i Krasnobrodzie

Ankieta dotycząca potrzeb osób młodych

Arkusz pomysłu

Podsumowanie spotkań konsultacyjnych

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami

Punkt informacyjno-konsultacyjny w Biurze LGD

Ankieta dla mieszkańców – diagnoza obszaru

Informacja o miejscach i terminach spotkań

Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content