„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Analiza potrzeb rozwojowych i potencjałów obszaru LGD – projekt

28 kwietnia 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” prezentuje projekt analizy potrzeb
rozwojowych i potencjałów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027 Stowarzyszenia LGD
„Nasze Roztocze”. Projekt uwzględnia wyniki dotychczas przeprowadzonych prac nad nową Strategią.
Uwagi do projektu analizy można zgłaszać za pomocą poniżej zamieszczonego formularza do dnia
05.05.2023r. osobiście, w Biurze LGD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej roztocze@lgdnaszeroztocze.pl

Projekt analizy potrzeb rozwojowych i potencjałów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021 – 2027
Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”

Formularz uwag

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content