„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Monitoring i ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju „Nasze Roztocze” na lata 2023 - 2027 oraz Plan Komunikacji - projekty

22 maja 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” prezentuje projekty:

  • Monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2023 - 2027, oraz
  • Planu Komunikacji ze społecznością lokalną
    Projekty uwzględniają wyniki dotychczas przeprowadzonych prac nad nową Strategią.

Uwagi do obu projektów można zgłaszać za pomocą poniżej zamieszczonych formularzy do dnia 29.05.2023r. osobiście, w Biurze LGD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej roztocze@lgdnaszeroztocze.pl

Projekt Monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Nasze Roztocze” na lata 2023-2027

Formularz uwag (monitoring i ewaluacja)

Projekt Planu komunikacji ze społecznością lokalną

Formularz uwag (plan komunikacji)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content