„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Twój pomysł ma znaczenie

18 listopada 2022

Drodzy mieszkańcy gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec, prowadzimy prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”. Przeprowadziliśmy badanie ankietowe mieszkańców i zorganizowaliśmy spotkania konsultacyjne, a obecnie przystępujemy do kolejnego etapu prac polegającego na zebraniu pomysłów mieszkańców na projekty, które przyczynią się do rozwoju naszego obszaru. Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich pomysłów i potrzeb za pośrednictwem załączonego poniżej arkusza pomysłu.

Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane analizie celem wykorzystania i ujęcia w nowotworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uzupełnione arkusze można składać w wersji elektronicznej w formie uzupełnionego dokumentu przesłanego na adres roztocze@lgdnaszeroztocze.pl lub w wersji papierowej do Biura LGD „Nasze Roztocze” w Zamościu przy ul. Partyzantów 3/218, tel. 84 639 29 66

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content