„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Relacja ze spotkań informacyjno – konsultacyjnych

W dniach 18 – 21 października Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” przeprowadziło cykl spotkań informacyjno – konsultacyjnych przed planowanym naborem wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców i podmiotów gospodarczych z obszaru LGD. Liczymy, że informacje przekazane podczas spotkań przełożą się na dobrze przygotowane wnioski i sprawną realizację celów i przedsięwzięć założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju. (więcej…)

Spotkanie informacyjne dotyczące rozwoju przedsiębiorczości

W dniu 5 października 2016r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące unijnego wsparcia dla obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla osób podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą. Podczas spotkania przedstawiciele LGD „Nasze Roztocze” przedstawili m.in. informacje o celach Strategii, w ramach których wspierane będą działania związane z rozwojem przedsiębiorczości, warunki i zobowiązania wynikające z przyznania pomocy, kryteria wyboru operacji do dofinansowania oraz planowane terminy naborów. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym w Zamościu. (więcej…)

ABC Przedsiębiorczości

W dniu 12.09.2016r. LGD „Nasze Roztocze” zorganizowało spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące zagadnień związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Uczestnicy spotkania analizowali różne pomysły na prowadzenie działalności gospodarczej w szczególności w kontekście szans i zagrożeń utrzymania się firmy na rynku. Program spotkania obejmował wiadomości z zakresu wyboru formy prawnej i sposobu opodatkowania planowanej działalności gospodarczej, obowiązujących obciążeń finansowych z tytułu ubezpieczeń społecznych a także część warsztatową związaną z praktyczną rejestracją działalności przez portal www.firma.gov.pl (więcej…)

Warsztaty w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem

W dniu  21 kwietnia 2016r. w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem odbyły się ostatnie warsztaty realizowane w ramach projektu „Rękodzieło inspirowane tradycjami regionu”. Celem projektu była promocja dziedzictwa kulturowego Powiatu Zamojskiego a zwłaszcza rękodzieła bazującego na tradycjach ludowych regionu. Realizacja projektu upowszechniła aktywność kulturalną mieszkańców obszaru LGD „Nasze Roztocze” i zainteresowanie tradycyjnym rękodziełem.  (więcej…)

Warsztaty malowania ikon w Szczebrzeszynie

W środę 20 kwietnia 2016r. przez kilka godzin Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie wypełniony był niezwykle twórczą aurą. To wszystko dzięki kunsztownej pracy i energii uczestniczek warsztatów rękodzieła Ikona malowana na drewnie. Instruktorem prowadzącym była artystka Agata Piwko. Poniżej efekty pracy uczestniczek warsztatów. (więcej…)

Warsztaty rękodzielnicze w Krasnobrodzie

W dniu 19.04.2016r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyły się kolejne warsztaty rękodzielnicze Ikona malowana na drewnie. Warsztaty prowadziła p. Agata Piwko, która dzieliła się z uczestnikami swoją wiedzą i umiejętnościami. Efektem warsztatów były nie tylko własnoręcznie wykonane ikony ale również ogromna satysfakcja uczestników oraz chęć dalszego spotkania się na podobnych zajęciach. (więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content