„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla grantobiorców

10 lipca 2020

W dniu 9 lipca 2020r. zaprosiliśmy naszych grantobiorców na spotkanie informacyjno – konsultacyjne. Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze zagadnienia związane z prawidłową realizacją i rozliczaniem grantów w ramach projektów grantowych - zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców, kwalifikowalności podatku VAT, ponoszenia wydatków a także zobowiązania wynikające z umów o powierzenie grantów. Przekazane podczas spotkania informacje z pewnością będą pomocne przy rzeczowej realizacji grantów, ponieważ spotkanie było połączone z podpisywaniem Umów o powierzenie grantów.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content