„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla grantobiorców

17 czerwca 2020

W dniu 16 czerwca 2020r. Stowarzyszenie LGD Nasze Roztocze zorganizowało spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla grantobiorców realizujących zadania w ramach projektów grantowych. Podczas spotkania omówione zostały zobowiązania wynikające z umów o powierzenie grantów w tym m.in. zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców, prawidłowego ponoszenia wydatków oraz rozliczania i sprawozdawczości z realizacji grantów. Po zakończeniu części merytorycznej spotkania Grantobiorcy, których zadania zostały ujęte w projekcie grantowym pt. „Promocja zdrowego stylu życia oraz wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD Nasze Roztocze” podpisali Umowy o powierzenie grantów, na podstawie których będą realizować inicjatywy promujące zdrowy styl życia i postawy proekologiczne. W ramach projektu nasi grantobiorcy zaplanowali m.in. zajęcia aerobiku, zajęcia fitness, jogi, zumby, nordic walking, rajd rowerowy, piknik ekologiczny, ekologiczne warsztaty kulinarne, warsztaty artrecyklingu oraz kampanię ekologiczną Zamień beton na zieleń.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content