„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dobre efekty współpracy lokalnej

2 lutego 2023

Kolejne organizacje pozarządowe podpisały dzisiaj umowy na realizację projektów w ramach Konkursu małych dotacji LGD Nasze Roztocze. Celem konkursu jest rozwój kapitału społecznego obszaru LGD poprzez wsparcie inicjatyw służących aktywizacji mieszkańców. Wygospodarowane przez nas środki finansowe umożliwią:

 1. Wsparcie obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli
 2. Organizację lekcji edukacyjnych w terenie dla dzieci i młodzieży przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoczku
 3. Zakup nawigacji rowerowej do pomiarów w terenie i wyznaczania śladów GPS w celu przygotowania propozycji wycieczek rowerowych po Roztoczu przez Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa
 4. Organizację przez Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Adamów” wyjazdu edukacyjnego na Roztocze dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Suchowoli skupionych w Szkolnym Klubie Wolontariatu
 1. Organizację przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość integracyjnego spływu kajakowego
 2. Organizację kulinarnych spotkań z tradycją przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiem
 3. Organizację ekologicznego rajdu pieszego połączonego ze wspólnym sprzątaniem lasu przez Koło Gospodyń Wiejskich „Adaś” w Adamowie
 4. Organizację przez Koło Gospodyń Wiejskich w Szopinku międzypokoleniowego rajdu pieszego połączonego z grą terenową
 5. Organizację warsztatów kulinarnych nawiązujących do wielkanocnych tradycji Zamojszczyzny przez Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką”
 6. Organizację przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem ekologicznych animacji podczas Festynu Rodzinnego z Susłem
 7. Organizację słodko – słonych warsztatów kulinarnego rzemiosła przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wieprzcu – Wychodach

Życzymy kolejnych sukcesów i dobrej współpracy przy realizacji projektów  !!!

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content