„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokończenie prac budowlanych i wyposażenie budynku pod działalność turystyczną

1 września 2015

Beneficjent: Radosław Skiba
Koszty całkowite: 175 402,49
Kwota dofinansowania: 72 249,50

Celem  operacji jest uzyskanie dodatkowego źródła dochodu  poprzez  dokończenie  prac budowlanych i wyposażenie  budynku usługowego pod działalność turystyczną i świadczenie usług turystycznych.

W ramach projektu przeprowadzono prace budowlane w celu adaptacji budynku z przeznaczeniem na pokoje gościnne oraz zakupiono wyposażenie do tych pokoi. W wyniku realizacji operacji powstało jedno nowe miejsce pracy.

Realizacja operacji przyczynia się do zaspokojenia potrzeb turystyczno-rekreacyjnych na obszarze LGD „Nasze Roztocze” oraz do wzrostu zatrudnienia.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content