„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Starostwo Powiatowe w Zamościu wspiera inicjatywy realizowane przez LGD „Nasze Roztocze”

Pomysł organizacji II Roztoczańskiego Pikniku dla sołtysów z obszaru gmin członkowskich LGD „Nasze Roztocze” znalazł się na liście zadań wybranych do dofinansowania przez Starostwo Powiatowe w Zamościu. Decyzją Zarządu Powiatu Zamojskiego Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze” otrzymało na ten cel dotację w wysokości 4000 zł. Bardzo dziękujemy członkom Zarządu Powiatu za wsparcie działalności naszego Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i warsztat refleksyjny

W dniu 20.02.2018r. w Centrum Kultury w Zwierzyńcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”. Podczas Zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Stowarzyszenia w 2017 roku,  przyjęto sprawozdanie finansowe i na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi LGD za 2017 rok.  (więcej…)

Zmieniony czas pracy Biura w dniu 20.02.2018r.

W dniu 20.02.2018r. ze względu na organizację Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” oraz warsztatu refleksyjnego Biuro LGD będzie czynne do godz. 10.00. W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 510 203 858.

Regulamin doradztwa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” informuje o możliwości korzystania z bezpłatnego doradztwa przewidzianego w ramach ogłoszonych naborów wniosków. Doradztwo świadczone jest w Biurze LGD, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu spotkania. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z doradztwa prosimy o zapoznanie się z Regulamin doradztwa

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018 dla projektów z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 Wsparcie zakładania działalności gospodarczej na obszarze LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (więcej…)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018 dla projektów z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 3.1.3 Tworzenie produktów turystycznych i usług dla turystów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (więcej…)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content