„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i warsztat refleksyjny

23 lutego 2018

W dniu 20.02.2018r. w Centrum Kultury w Zwierzyńcu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”. Podczas Zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Stowarzyszenia w 2017 roku,  przyjęto sprawozdanie finansowe i na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi LGD za 2017 rok. 

Następnie w nieco mniejszym gronie przeprowadzono dyskusję na temat postępów w procesie wdrażania Strategii, jakości składanych wniosków, przejrzystości obowiązujących procedur oceny i wyboru projektów, efektywności działań prowadzonych przez Biuro LGD oraz zmian w sytuacji społeczno – gospodarczej obszaru, które mogą mieć wpływ na aktualność celów zawartych w Strategii. Na zakończenie warsztatu sformułowano rekomendacje dla LGD, które należy wprowadzić aby wzmocnić efekty wdrażania Strategii.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content