„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy.

6 października 2009

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowiska: Koordynator ds. Realizacji Projektów i Współpracy Zewnętrznej oraz Koordynator ds. Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju wybrani zostali:
1. Pan Marcin Wójcicki, zam. Zamość - Koordynator ds. Realizacji Projektów i Współpracy Zewnętrznej
2. Pani Anna Jurczykowska, zam. Szczebrzeszyn - Koordynator ds. Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Uzasadnienie:
W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych oraz po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja wskazała w/w osoby jako spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Wymienione osoby posiadają wiedzę i kwalifikacje odpowiednie na stanowisku, na którym zostaną zatrudnione.
Komisja w składzie:
1. Aneta Molenda
2. Maria Okoń
3. Agnieszka Adamczuk

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content