„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaproszenie do bezpłatnego udziału w forum

6 października 2009

W imieniu lubelskiego Regionalnego Ośrodka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie „PARTNERSTWA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ”. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
Celem projektu jest stworzenie możliwości współpracy, wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej. Projekt stworzy nową płaszczyznę współpracy, która pozwoli na kreowanie nowych, innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej.

Stanie się to możliwe poprzez powołanie 20 Powiatowych Forów pomocy
i integracji społecznej. Będą one działały w każdym powiecie województwa lubelskiego.
II Spotkanie Forum odbędzie się w dniach 10 - 11 października w Hotelu
ALEX - ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość
Fora będą pełniły rolę lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w danym powiecie. Zadaniem Forum będzie koordynacja działań poszczególnych instytucji z danego powiatu tak, aby wzajemnie się uzupełniały i stanowiły kompleksowe wsparcie dla danej grupy społecznej.
W ramach projektu ogłoszony zostanie konkurs na najlepszą inicjatywę partnerską w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Nagrodami w konkursie będą laptopy oraz wizyta studyjna w Niemczech.

Organizatorzy zapewniają Państwu bezpłatnie:
- wysoko wykwalifikowaną kadrę doświadczonych trenerów/ moderatorów, którzy przekażą uczestnikom projektu specjalistyczną wiedzę z obszaru ekonomii społecznej,
- interesujące materiały szkoleniowe,
- catering - pełne wyżywienie,
- zakwaterowanie podczas szkoleń wyjazdowych,
- możliwość wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy.

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową projektu:
www.partnerstwa-es.pl

Pliki do pobrania:
Zaświadczenie o zatrudnieniu.pdf
Plan ramowy II Forum Pomocy i Integracji Społecznej.doc
Formularz zgłoszeniowy.pdf

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content