„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy

21 grudnia 2009

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowiska: Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania oraz Koordynator ds. Realizacji Projektów i Współpracy Zewnętrznej wybrani zostali:
1. Pani Małgorzata Kwaśniak, zam. Zamość – Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania
2. Pani Monika Sowińska, zam. Jacnia – Koordynator ds. Realizacji Projektów i Współpracy Zewnętrznej

Uzasadnienie:
W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych oraz po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja wskazała w/w osoby jako spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Wymienione osoby posiadają wiedzę i kwalifikacje odpowiednie na stanowisku, na którym zostaną zatrudnione.
Komisja w składzie:
1. Aneta Molenda
2. Zofia Pilip
3. Agnieszka Adamczuk

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content