„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wizyta studyjno-szkoleniowa

2 lipca 2010

W dniach 25-27 czerwca 2010 r. LGD „Nasze Roztocze” w ramach wizyty studyjno-szkoleniowej gościło przedstawicieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” obejmującego gminy: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew położone na terenie województwa mazowieckiego.

Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń pomiędzy LGD, w zakresie:

• Rozwoju produktów turystycznych,
• Zagospodarowania turystycznego zbiorników wodnych,
• Funkcjonowania szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, kajakowych itp.)
• Wykorzystania potencjału turystycznego Roztocza,

Wyjazdy studyjne na obszar LGD „Nasze Roztocze”, były doskonałym dopełnieniem przekazanej wiedzy i pozwoliły zilustrować w jaki sposób wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych może wpływać na rozwój turystyki .

Na zakończenie wizyty podpisana została deklaracja współpracy pomiędzy LGD, której celem jest wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich poprzez wymianę doświadczeń, aktywizowanie społeczności lokalnych oraz wspólną realizację projektów współpracy.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content