„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja inaugurująca nabór dla działania Różnicowanie w kierunku dzialalności nierolniczej

14 września 2010

W dniu 03 września 2010r. w świetlicy Urzędu Gminy Zamość odbyła się konferencja inaugurująca nabór wniosków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, na którą został zaproszony przedstawiciel Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Pan Marcin Troć. Przybyłych na spotkanie uczestników serdecznie powitała Maria Okoń - Prezes LGD „Nasze Roztocze” i pokrótce przedstawiła charakter działania oraz zadania Lokalnej Grupy Działania. Następnie Dyrektor Biura LGD Małgorzata Kwaśniak omówiła zasady naboru oraz proces oceny operacji przez LGD w kontekście wdrażania LSR, po czym głos zabrał Pan Marcin Troć.
Specjalista zaprezentował kryteria przyznania pomocy, zasady poprawnego wypełniania wniosku, koszty kwalifikowane oraz odpowiadał na pytania zadawane przez przybyłych wnioskodawców. Obecność eksperta z ARiMR umożliwiła potencjalnym beneficjentom bezpośrednią rozmowę i analizę indywidualnych problemów pojawiających się na etapie sporządzania wniosku.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content