„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja w Kraśniku

14 września 2010

W dniach 9-10 września 2010r. w Kraśniku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego zorganizowało konferencję szkoleniowo - informacyjną. Uczestnikami szkolenia były LGD z terenu województwa lubelskiego zrzeszone w "Porozumieniu na rzecz rozwoju i współpracy Lokalnych Grup Działania Województwa Lubelskiego”. Przewodnim tematem spotkania były zmiany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, omówione przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zwrócono również uwagę na zmieniające się w świetle rozporządzeń zasady funkcjonowania LGD, wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, a także kwestie związane z wdrażaniem projektów współpracy. W ramach spotkania gospodarze zorganizowali wyjazd studyjny w celu zaprezentowania lokalnej twórczości i walorów powiatu kraśnickiego.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content