„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odnowa i rozwój wsi

19 maja 2011

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
informuje o II naborze w 2011 r. wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.1/413 - „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania:
„Odnowa i rozwój wsi”
limit dostępnych środków 969 704,00 zł

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 6 czerwca 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

2/ Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92, II piętro, pokój nr 32.
3/ Tryb składania wniosków: wnioski o przyznanie pomocy należy składać w wersji elektronicznej i papierowej wraz z załącznikami bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Termin składania wniosków upływa w dniu 22 czerwca 2011r.
o godz.15.30.
4/ Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz dodatkowe dokumenty niezbędne do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR zamieszczone zostały na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgdnaszeroztocze.pl w zakładce „Nabory wniosków”
5/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:

• dla działania „Odnowa i rozwój wsi” 15 punktów na 25 możliwych do uzyskania w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru

6/ Wzory formularzy wniosków z instrukcją wypełniania oraz załącznikami:
Formularz wniosku Odnowa i rozwój wsi
Instrukcja wypełniania wniosku
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o członkostwie w LGD
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie realizacji projektów
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o realizacji projektu w partnerstwie
Karta zgodności z LSR
Lokalne Kryteria Wyboru
Rozporządzenie z dn. 14 lutego 2008r.
Rozporządzenie zmieniające z dnia 31lipca 2008r.
Rozporządzenie zmieniające z dn. 1 kwietnia 2010r.
Rozporządzenie zmieniające z dnia 12 sierpnia 2010r.
Rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2010r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content