„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja podsumowująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

16 grudnia 2011

W dniu 12 grudnia 2011r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Natura” w Krasnobrodzie odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju pn. „Przyroda, tradycja, aktywność, nowoczesność” – cztery lata Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”. W konferencji uczestniczyło ponad 60 osób – członkowie LGD, przedstawiciele gmin członkowskich LGD, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – Zastępca Dyrektora p. Przemysław Zaleski, Kierownik Oddziału Autoryzacji Płatności – p. Ewa Zahor - Kochańska i Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów – p. Zbigniew Januszek.

Przybyłych na spotkanie uczestników powitała Maria Okoń – Prezes Zarządu LGD „Nasze Roztocze”. Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia Dyrektora Przemysława Zaleskiego, który przedstawił stan wdrażania Osi 4 Leader w województwie lubelskim. Następnie Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów Zbigniew Januszek zaprezentował stopień wykorzystania środków finansowych przez Lokalne Grupy Działania z województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem LGD „Nasze Roztocze”. Zgodnie z programem konferencji następnie głos zabrał Ryszard Gliwiński – Przewodniczący Rady LGD, który omówił genezę powstania Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”, po czym oddał głos Małgorzacie Kwaśniak. Dyrektor Biura przedstawiła efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz perspektywy funkcjonowania LGD.

W drugiej części konferencji Mariola Czapla – Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury przedstawiła dobre praktyki w realizacji „Małych projektów” na przykładzie – Utworzenia i działalności Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej z Krasnobrodu. Konferencję zakończył występ Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej z Krasnobrodu podczas którego uczestnicy konferencji łamiąc się opłatkiem złożyli sobie życzenia świąteczne.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content