„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lokalna Grupa Działania jako instytucja uczestnicząca w procesie wdrażania działań w ramach PROW 2007 - 2013

23 lutego 2012

W dniu 20 lutego 2012r. w Restauracji Broadway w Zamościu odbyło się szkolenie pt. „Lokalna Grupa Działania jako instytucja uczestnicząca w procesie wdrażania działań w ramach PROW 2007 – 2013”. Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji dla kadr uczestniczących we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju – członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz pracowników Biura LGD „Nasze Roztocze”. Zakres szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące przede wszystkim roli i zadań Lokalnych Grup Działania we wdrażaniu Osi 4 Leader PROW 2007 - 2013, metodyki oceny projektów przez Radę LGD a także ocenę efektywności Lokalnej Grupy Działania w oparciu o efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Szkolenie prowadził p. Zbigniew Januszek Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów PROW 2007 – 2013 z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content