„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wizyta studyjna w Wiosce Gotów w Masłomęczu

28 marca 2012

W dniu 26 marca 2012r. grupa lokalnych liderów z terenu Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” wzięła udział w wyjeździe studyjno-szkoleniowym do „Wioski Gotów” w Masłomęczu. Celem wyjazdu była prezentacja dobrych praktyk dotyczących inicjatyw społeczności lokalnych na obszarach wiejskich na przykładzie działalności Masłomęckiego Stowarzyszenia Wioska Gotów.

Podczas wizyty uczestnicy wzięli udział w wykładzie dotyczącym działalności stowarzyszeń z terenu gminy Hrubieszów z wykorzystaniem dotacji z Osi IV LEADER, realizacji planu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz wykorzystania aktywności Kół Gospodyń Wiejskich przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów Polskie Kwiaty. Zaprezentowana została także inicjatywa utworzenia wiosek tematycznych, jako nowego pomysłu na rozwój turystyki na obszarach wiejskich.
Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w warsztatach dawnych rzemiosł, podczas których samodzielnie mogli wykonać naczynia z gliny oraz biżuterię z modeliny. Następnie p. Bartłomiej Bartecki - Prezes Masłomęckiego Stowarzyszenia Wioska Gotów przedstawił historię badań archeologicznych w Kotlinie Hrubieszowskiej, które zapoczątkowały ideę powstania Wioski Gotów i przyczyniły się do odtworzenia ich życia codziennego. Po zakończeniu części merytorycznej liderzy zwiedzili chatę gocką, uczestniczyli w pokazach walk Gotów oraz degustacji potraw gockich przygotowanych na ognisku.
Uczestnictwo w wyjeździe studyjno-szkoleniowym było szansą zdobycia nowej wiedzy oraz prezentacji dobrych praktyk dotyczących rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w oparciu o dziedzictwo historyczne i kulturowe a także sposobów aktywizacji mieszkańców do czynnego udziału w życiu społecznym ich małych ojczyzn.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content