„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaproszenie na szkolenie

7 marca 2012

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” serdecznie zaprasza do udziału w wyjeździe studyjno – szkoleniowym dla lokalnych liderów z terenu LGD „Nasze Roztocze” tj. gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość i Zwierzyniec do Masłomęcza w dniu 26.03.2012r.


Organizator zapewnia bezpłatny przejazd z terenu każdej z gmin członkowskich LGD,
wyżywienie, ubezpieczenie oraz ciekawy program merytoryczny.
W ramach wyjazdu zaplanowano:

1. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Kobiet Gminy Hrubieszów Polskie Kwiaty dotyczące utworzenia wiosek tematycznych na terenie Gminy Hrubieszów, wykorzystania aktywności Kół Gospodyń Wiejskich przez Stowarzyszenie oraz współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
2. Zwiedzanie chaty gockiej z przewodnikiem z Masłomęckiego Stowarzyszenia Wioska Gotów, organizację warsztatów dawnych rzemiosł wraz z ogniskiem i degustacją potraw gockich.

Uczestnikami wyjazdu mogą być przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, członkowie Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” oraz osoby zainteresowane rozwojem obszaru LGD.

Zgłoszenia przyjmujemy
w terminie od 09.03.2012r. do 21.03.2012r. w godz. 7.30 – 15.30
w Biurze LGD Zamościu przy ul. Peowiaków 92,
więcej informacji pod nr telefonu tel. 84 639-29-66.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń !!!!

Serdecznie zapraszam

Prezes Zarządu LGD
Małgorzata Kwaśniak

Formularz zgłoszeniowy na wyjazd do Masłomęcza 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content