„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”

2 kwietnia 2012

W dniu 30.03.2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zamość odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze”. Podczas obrad podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu i Rady LGD, sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi LGD. 
Omówiony został plan pracy Stowarzyszenia na rok 2012, który spotkał się z akceptacją zebranych. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się pomysł organizacji wyjazdów studyjnych prezentujących dobre praktyki związane z rozwojem turystyki na obszarach wiejskich oraz inicjatywy aktywizujące społeczności lokalne. Na zebraniu przedstawiono także założenia planowanych do realizacji projektów współpracy z innymi LGD z województwa lubelskiego.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content