„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

LGD na imprezie plenerowej Dzień Samorządowca w Żdanowie

29 czerwca 2012

W dniu 24 czerwca 2012r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” uczestniczyło w imprezie plenerowej pn. Dzień Samorządowca w Żdanowie organizowanej przez Gminę Zamość. W ramach imprezy odbył się Festiwal Muzyki i Tradycji Regionu, podczas którego zaprezentowały się zespoły folklorystyczne, kluby sportowe oraz organizacje pozarządowe z terenu Gminy Zamość m.in. Stowarzyszenie LGD „Nasze Roztocze”. 

Podczas imprezy odbyły się rozgrywki sportowe, w których brały udział zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli z terenu gminy. Ponadto imprezie towarzyszył kiermasz rękodzieła i prezentacja kronik Kół Gospodyń Wiejskich. Doskonałym zakończeniem imprezy był występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Białowoli.

Zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy i turystów cieszyło się stoisko LGD, na którym można było uzyskać informacje na temat działalności Stowarzyszenia, obszaru obję-tego Lokalną Strategią Rozwoju oraz o możliwości dofinansowania projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Dodatkowo można było otrzymać bez-płatne materiały promujące obszar Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” — ulotki, fol-dery, mapy i kwartalniki oraz słodycze firmowe.

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content