„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wizyta studyjno – szkoleniowa LGD „Razem Ku Lepszej Przyszłości”

29 czerwca 2012

W dniach 13-14 czerwca 2012r. gościliśmy grupę lokalnych liderów z obszaru LGD „Razem Ku Lepszej Przyszłości” z powiatu łukowskiego. Celem wyjazdu studyjno-szkoleniowego było zapoznanie z dobrymi praktykami związanymi z rozwojem turystyki wiejskiej, wykorzystaniem walorów przyrodniczych i kulturowych na terenie woj. lubelskiego - Polesie Lubelskie, Roztocze, Kotlina Hrubieszowska. 
W ramach prezentacji dobrych praktyk z zakresu rozwoju turystyki na Roztoczu, uczestnicy wyjazdu zostali zapoznani z efektami projektów realizowanych na terenie gminy Krasnobród. Następnie w Józefowie oglądali zrewitalizowany park w centrum miejscowości, pobliskie kamieniołomy wraz z wieżą widokową oraz ścieżkę spacerową w Rezerwacie Czartowe Pole. Obejrzeli także Zagrodę Guciów, która jest dobrym przykładem wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Ostatnim punktem była wizyta w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem. Jest to obiekt, który powstał dzięki inicjatywie członkiń lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich. Przedstawicielki KGW Wysokie oprowadziły gości po Izbie opowiadając, jak wyglądało kiedyś życie na wsi. Prezentację zakończyło spotkanie z przedstawicielami LGD „Nasze Roztocze” połączone z wymianą doświadczeń w zakresie podejmowanych działań związanych z rozwojem i promocją turystyki na obszarach wiejskich.

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content