„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Relacja z wyjazdu studyjno-szkoleniowego na obszar LGD „Wokół Łysej Góry”

11 lipca 2012

W dniach 2 – 3 lipca 2012r. przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Biura LGD „Nasze Roztocze” wzięli udział w dwudniowym wyjeździe studyjno-szkoleniowym pn. „Tworzenie oferty turystycznej obszaru w oparciu o współpracę pomiędzy przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania, samorządu terytorialnego oraz sektora gospodarczego”.

Pierwszego dnia szkolenia uczestniczyliśmy w wykładzie prowadzonym przez p. Annę Łubek – Prezesa Zarządu LGD „Wokół Łysej Góry” poświęconym rozwojowi i wykorzystaniu potencjału turystyczno – kulturowo – społecznego obszaru LGD na przykładzie partnerskiej realizacji projektów.

Kolejnym punktem szkolenia była prezentacja na temat założeń i efektów realizacji projektu „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Św. Krzyża – etap I” realizowanego przez Gminę Bieliny w partnerstwie z Misjonarzami Oblatami M.N w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jednym z zadań projektu było utworzenie Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej, której koncepcja budowy została opracowana przez LGD „Wokół Łysej Góry” w II schemacie wdrażania programu Leader.

Dodatkowo zaprezentowany został projekt „Nasze miejsca pracy w Osadzie Średniowiecznej” realizowany przez LGD „Wokół Łysej Góry” w partnerstwie z Gminą Bieliny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podczas prezentacji dobrych praktyk przedstawiciele kadr LGD „Nasze Roztocze” mieli okazję zwiedzić Osadę Średniowieczną w Hucie Szklanej i zapoznać się z pracą średniowiecznych rzemieślników, a także wziąć udział w warsztatach zielarskich oraz osadowej grze terenowej.

Drugiego dnia zapoznaliśmy się z efektami już zakończonych i założeniami planowanych do realizacji prac renowacyjnych prowadzonych w Klasztorze na Św. Krzyżu.

W trakcie wyjazdu uczestniczyliśmy w prezentacji poświęconej stworzeniu produktu turystycznego z wykorzystaniem lokalnych tradycji, podań i legend na przykładzie Krainy Legend Świętokrzyskich.

Uczestnictwo w szkoleniu było szansą zdobycia nowych kwalifikacji oraz wiedzy praktycznej dotyczącej tworzenia oferty turystycznej w oparciu o współpracę pomiędzy przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania, samorządu terytorialnego oraz sektora gospodarczego.

Serdeczne dziękujemy p. Annie Łubek - Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wokół Łysej Góry” oraz p. Katarzynie Witkowskiej - Dyrektorowi Biura LGD za pomoc w przygotowaniu i organizacji wyjazdu studyjno – szkoleniowego.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content