„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wakacyjne praktyki na obszarze LGD „Nasze Roztocze”

22 lipca 2012

W dniach 09-13 lipca 2012r. LGD „Nasze Roztocze” w ramach tygodniowych praktyk gościło uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie. Podczas praktyk uczniowie mieli możliwość zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia oraz projektami zrealizowanymi na obszarze LGD ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
W programie praktyk znalazła się wizyta w gospodarstwie rolnym p. Marcina Sobczuka specjalizującym się w produkcji roślinnej, którego rozwój i unowocześnienie bazy maszynowej w dużej mierze zostało wsparte środkami PROW, także z programu LEADER. Praktykanci odwiedzili Regionalną Izbę Pamięci w Wysokiem, gdzie zapoznali się z dawnym życiem na wsi. Następnie w Olejarni Świątecznej w Ruszowie p. Tomasz Kostrubiec opowiedział o tradycjach wytwarzania Oleju Świątecznego na Roztoczu, który został wpisany na listę produktów tradycyjnych. Dodatkowo praktykanci odwiedzili Roztoczańskie Centrum Naukowo-Dydaktyczne „Biały Słup”, które powstało przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także Aleję Zabytkowych Dębów w Górecku Kościelnym, Zagrodę Guciów oraz zamojską starówkę.
Praktyki realizowane były w ramach projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce - CEKIN", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://lubiejewo.pl/wiadomosci/1/lista/aktualnosci

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content