„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaproszenie na szkolenie z zakresu agroturystyki

16 października 2012

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach „Agroturystyka jako nowa perspektywa dla rolników”. Szkolenie skierowane jest do lokalnych liderów z terenu LGD „Nasze Roztocze” tj: gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość i Zwierzyniec, prowadzących bądź zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności agroturystycznej. 
Szkolenie będzie dotyczyło m.in.: kryteriów jakie należy spełniać aby założyć gospodarstwo agroturystyczne, uwarunkowań prawno – podatkowych prowadzonej działalności, żywienia turystów w gospodarstwach agroturystycznych oraz możliwości wsparcia finansowego działalności agroturystycznej w ramach PROW 2007-2013.

Szkolenie poprowadzi pan Zygmunt KlimczukInspektor kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej przy Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej

Harmonogram szkoleń:
- 12.11.2012r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Broadway Club&Restaurant w Zamościu przy ul. Peowiaków 94
- 14.11.2012r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Krasnobrodzkiego Domu Kultury przy ul. 3-go Maja 26
- 15.11.2012r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Zwierzynieckiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, przy ul. Słowackiego 2
- 16.11.2012r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie przy ul. Krótkiej 10

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przyjmujemy w terminie do dnia 09.11.2012 r. w Biurze Stowarzyszenia w Zamościu przy ul. Peowiaków 92 pokój nr 32, tel. 84 639−29−66 w godz. 7.30 – 15.30

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Dodatkowo osoby uczestniczące w szkoleniach z zakresu agroturystyki mogą wziąć udział w wyjeździe studyjno – szkoleniowym na Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji do Wojciechowa, który planowany jest na 22.11.2012 r.

Program szkolenia

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content