„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiana Rozporządzenia dotyczącego „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

24 stycznia 2013

Zmiana Rozporządzenia dotyczącego „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Informujemy, że w dniu 16 stycznia 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokal-nych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany wysokości limitów pomocy dla działania „Małe projekty”, które obowiązywać będą od dnia 31.01.2013 r. Zmianie uległa kwota limitu środków, z których może skorzystać Beneficjent w okresie wdrażania PROW — z kwoty 100 000,00 zł na 200 000,00zł. Zwiększona została także wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu z kwoty 25 tys. zł do 50 tys. zł, przy czym należy pamiętać o linii demarkacyjnej pomiędzy działaniem „Małe projekty” a działaniem „Odnowa i rozwój wsi” .

Rozporządzenie dostępne jest na stronie internetowej Dziennika Ustaw http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/63/1

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content