„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

27 lutego 2013

05W poniedziałek 25 lutego 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zamość odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”. Zebranie poświęcone było podsumowaniu działalności Stowarzyszenia w 2012r. 

Podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu i Rady LGD, sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz udzielenia absolutorium Zarządowi LGD za 2012r. Uczestnicy Walnego Zebrania pozytywnie zaopiniowali również zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju, Limitach środków na działania Osi 4 oraz Harmonogramie przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Dodatkowo przyjęto zmiany w statucie Stowarzyszenia oraz Lokalnych Kryteriach Wyboru dla działania Małe projekty.

Omówiony został plan pracy Stowarzyszenia na 2013 rok, który spotkał się z akceptacją zebranych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pomysły udziału LGD w tragach turystycznych oraz informacje związane z projektami współpracy realizowanymi z innymi LGD z województwa lubelskiego.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content