„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiana harmonogramu naboru wniosków

8 marca 2013

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uległ zmianie harmonogram naboru wniosków w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Nasze Roztocze”. Zgodnie z zapisami zawartymi w aktualnym harmonogramie w II kwartale 2013r. przeprowadzony zostanie ostatni nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” , „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”. Wnioski o dofinansowanie w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będzie można składać w III kwartale 2013r. i będzie to ostatni nabór wniosków dla tego działania.

Aktualny harmonogram znajduje się w zakładce Nabory wniosków.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content