„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiana instrukcji do wniosku o płatność w ramach małych projektów

14 sierpnia 2013

W związku z koniecznością zachowania zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji Wnioskodawcy działania małe projekty zobowiązani są do upubliczniania informacji o planowanym do wykonania zadaniu w taki sposób aby możliwe było dotarcie do jak największej liczby potencjalnych wykonawców.  Zapytanie ofertowe powinno być zamieszczone w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej, bądź miejscach w których można znaleźć potencjalnych wykonawców np. tematyczne portale internetowe. Stosowanie zapytań ofertowych wynika z instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów.

Aktualna Aktualna instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content