„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bezpłatne doradztwo dla beneficjentów LGD „Nasze Roztocze”

12 września 2013

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy dla działań Małe projekty oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw informujemy, że potencjalni beneficjenci Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy, którego udzielają pracownicy Biura LGD. Osoby zain­te­re­so­wane zapra­szamy do Biura LGD w godz. 7.30 – 15.30 lub pro­simy o kon­takt tele­fo­niczny nr tel. 84 639–29-66.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content