„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dobre praktyki z zakresu promocji produktów lokalnych

1 października 2013

03W dniach 26-27 września 2013r. 44 osoby z terenu LGD „Nasze Roztocze” wzięły udział w dwudniowym wyjeździe studyjno–szkoleniowym na obszar LGD „Zielony Pierścień”. Uczestnikami były osoby prowadzące działalność turystyczną i agroturystyczną na obszarze LGD "Nasze Roztocze" a także przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących się turystyką, promocją i rozwojem regionu.

Tematyka wyjazdu poświęcona była działaniom na rzecz promocji produktów lokalnych związanym z powstałą na obszarze LGD "Zielony Pierścień" siecią Izb Produktów Lokalnych tworzących Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja”. Na obszarze LGD „Zielony Pierścień” znajduje się 9 Izb Produktów Lokalnych: (1) „Izba Tkacka” w Borysowie; (2) „Siedlisko Małgorzaty” w Cholewiance; (3) Gospodarstwo „Wiatrakowo” w Cholewiance; (4) „Mała papiernia” w Celejowie; (5) „Młyn w dolinie Bystrej” w Celejowie; (6) Olejarnia „Skarby Natury” w Zabłociu; (7) Im-Plantacja sztuki „Pod Lipami”; (8) „Wojciechosko Zagroda” w Wojciechowie; (9) Kuźnia Wojciechów. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zobaczyć 5 Izb Produktów Lokalnych.

Pierwszego dnia gościliśmy w agrokwaterze „Gajowianka” w Nowym Gaju pod Wojciechowem gdzie spotkaliśmy się z p. Zbigniewem Pacholikiem, prezesem LGD „Zielony Pierścień”, który przybliżył nam zagadnienia związane z działaniami LGD w zakresie promocji produktów lokalnych. Następnie p. Anna Kowalska, właścicielka agrokwatery zapoznała uczestników z prowadzonymi przez siebie działaniami na rzecz promocji produktów lokalnych. Mieliśmy również okazję degustacji produktów lokalnych m.in. bigosu pielgrzyma, pierogów Drzewieckich, chleba żytniego, talarków celejowskich, kaszy z dynią, gryczaka, placków kapuścianych, kiełbasy hycowanej oraz smalucha z boczkiem i cebulą. Drugim miejscem, które zobaczyliśmy był miniskansen „Wojciechosko Zagroda” w którym zapoznaliśmy się z ofertą turystyczną obiektu oraz funkcjonującą tu Izbą Produktów Lokalnych. W miejscowości Drzewce uczestniczyliśmy w spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Aktywna Wieś Drzewce” i Koła Gospodyń Wiejskich w Drzewcach, gdzie mieliśmy możliwość zapoznania się z projektami na rzecz promocji produktów lokalnych finansowanych z Osi 4 Leader oraz inicjatywami podejmowanymi przez Stowarzyszenie. Na koniec odwiedziliśmy Izbę Produktów Lokalnych w Celejowie, w której znajduje się „mała papiernia” papieru czerpanego.

Drugiego dnia odwiedziliśmy „Siedlisko Małgorzaty” w Cholewiance, gdzie nauczyliśmy się jak właściwie ususzyć kwiaty i zioła. Uzupełnieniem przekazanych wiadomości był udział w warsztatach wykonywania kompozycji z suszonych kwiatów i ziół. Następnie na przykładzie „kazimierskich kogutów” zaprezentowano nam jak można wykorzystać dziedzictwo kulturowe w promocji i rozwoju turystyki. Ostatnim odwiedzanym przez nas miejscem była Izba Tkacka w Borysowie w której p. Krystyna Nakonieczna zapoznała uczestników z umiejętnościami tkania oraz pracy na krosnach.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjno–szkoleniowym było szansą zdobycia wiedzy praktycznej dotyczącej promocji produktów lokalnych i ich wykorzystania do tworzenia pakietów turystycznych. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do rozwoju takich produktów na obszarze LGD „Nasze Roztocze”.

Serdecznie dziękujemy prezesowi LGD „Zielony Pierścień” p. Zbigniewowi Pacholikowi oraz pracownikom Biura LGD za pomoc w zorganizowaniu wizyty.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content