„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podsumowanie II w 2013 roku naboru wniosków

14 października 2013

Informujemy, iż w dniu 11.10.2013r. zakończyliśmy II w 2013 roku nabór wniosków w ramach działania 4.1 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty”. 
W terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. od 25.09.2013r. do 11.10.2013r. do Biura LGD wpłynęły:

• 2 wnioski w ramach działania „Małe projekty” na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 51 357,00 zł.
• 4 wnioski w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 465 000,00 zł.

Zestawienie złożonych wniosków – Małe projekty
Zestawienie złożonych wniosków – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content