„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

21 marca 2014

Obraz 084W dniu 21 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zamość odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”. Zebranie poświęcone było podsumowaniu działalności Stowarzyszenia w 2013r. 

Podczas obrad podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu i Rady LGD, sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz udzielenia absoluto-rium Zarządowi LGD za 2013r. Omówiony został również plan pracy Stowarzyszenia na 2014 rok, który spotkał się z akceptacją zebranych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pomysły udziału LGD w targach turystycznych oraz informacje związane z projektami współpracy realizowanymi z innymi LGD z województwa lubelskiego.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content