„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

IV edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy Nasze Roztocze”

8 maja 2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” zaprasza do udziału w IV edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy Nasze Roztocze”. Celem konkursu jest ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, architektury obszaru LGD „Nasze Roztocze”, promocja projektów zrealizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie LGD oraz rozwijanie wśród dzieci zainteresowań przyrodą i historią ich najbliższego otoczenia.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na obszarze gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość i Zwierzyniec. Dla zwycięzców konkursu oraz jego uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe m.in. cyfrowy aparat fotograficzny, odtwarzacz MP4, mikrowieża z cyfrowym radiem, pilotem oraz odtwarzaczem płyt CD oraz nagrody upominkowe.
Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez złożenie pracy konkursowej
na płycie CD lub DVD wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w Biurze Stowarzy-szenia w terminie od 19 maja 2014r. do 13 czerwca 2014r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 17.06.2014r.

Regulamin IV edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy Nasze Roztocze”
Formularz zgłoszeniowy udziału w IV edycji konkursu fotograficznego Odkrywamy Nasze Roztocze

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content