„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiana Rozporządzenia

11 lipca 2014

Informujemy, że 2 lipca 2014r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” (z dnia 8 lipca 2008r.) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem termin zakończenia realizacji operacji tj. złożenia wniosku o płatność ostateczną w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD zostaje wydłużony do 31 marca 2015r.

Rozporządzenie z dnia 5 czerwca 2014r.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content