„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

LGD „Nasze Roztocze” na VI Lubelskich Spotkaniach z Kulturą i Tradycją Łowiecką

26 sierpnia 2014

1W dniu 23 sierpnia 2014 r. w Zwierzyńcu, już po raz szósty odbyła się cykliczna impreza pn. „Lubelskie Spotkania z Kulturą i Tradycją Łowiecką”. Organizatorami spotkania byli: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Miejski w Zwierzyńcu, Polski Związek Łowiecki, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych oraz Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu.  Główną ideą tej plenerowej imprezy była promocja tradycji myśliwskich oraz prezentacja organizacji związanych z łowiectwem na terenie Lubelszczyzny.

Podczas „VI Lubelskich Spotkań z Kulturą i Tradycją” można było obejrzeć koncerty: Chóru Myśliwskiego „Knieja” i Myśliwskiej Orkiestry Dętej. Ponadto w trakcie imprezy odbywał się konkurs kulinarny „Myśliwskie Smaki Lubelszczyzny” oraz „Gotowanie z VIP-ami”. Dużą atrakcją wśród turystów był pokaz psów myśliwskich, ptaków łownych oraz kiermasz produktów z dziczyzny.

Również stoisko promocyjne Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” cie­szyło się dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród uczest­ników imprezy. Pra­cow­nicy Biura LGD udzie­lali infor­macji o obszarze objętym Lokalną Stra­tegią Roz­woju, jego walo​rach tury­stycz­no – przyrodniczych oraz dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia. Tury­stom bardzo podobały się przy­go­to­wane przez Stowarzyszenie LGD mate­riały pro­mo­cyjno – informacyjne fol­dery, przewodniki turystyczne oraz mapy Roztocza.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content