„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

XVI Posiedzenie Rady LGD

2 września 2014

W dniu 29.08.2014r. odbyło się XVI Posie­dzenie Rady LGD „Nasze Roztocze”.
Pod­czas obrad Rada LGD zakoń­czyła pro­ce­durę oceny i wyboru do dofi­nan­so­wania pro­jektów zło­żo­nych w odpo­wiedzi na II kon­kurs w 2014r. w ramach wdra­żania Lokalnej Stra­tegii Rozwoju.
Poniżej zamiesz­czamy listę pro­jektów wybra­nych do dofi­nan­so­wania w ramach działania Małe projekty.
Lista ope­racji wybra­nych do dofi­nan­so­wania przez Radę LGD – „Małe projekty”

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content