„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

SPOTKANIA Z KULTURĄ I TRADYCJĄ ZAMOJSKIEJ WSI

31 października 2014

ZDJ_TYTULOWEWe wrześniu i październiku br. w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem odbył się cykl spotkań zorganizowanych w ramach projektu „Spotkania z kulturą i tradycją zamojskiej wsi” realizowanego przez Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką”.

W sierpniu br. Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką wzięło udział w konkursie Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO dofinansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i otrzymało dotację na zakup zestawu do prezentacji multimedialnych oraz organizację cyklu spotkań z jego wykorzystaniem.

Pierwsze spotkanie pt. „Lekcja żywej historii” odbyło się 26 września. Przybyło na nie wielu gości m. in. Dyrekcja i nauczyciele z Zespołu Szkół w Wysokiem, mieszkańcy Wysokiego i okolicznych sołectw, a wśród nich osoby, które przeżyły II wojnę światową – P. Izabela Bełz, Jerzy Harasim, Walerian Kwoka, Henryk Szewczuk, Henryk Marczuk i inni. W czasie trwania prezentacji „Wysokie na kartach historii” przygotowanej przez Agnieszkę Kwokę, Prezesa Stowarzyszenia osoby te dzieliły się swoimi wspomnieniami, przeżyciami z okresu okupacji hitlerowskiej. Uczestnicy opowiadali o wysiedleniu Wysokiego w 1941 r. i o losach naszej wsi podczas tych tragicznych wydarzeń II wojny światowej.

Drugie spotkanie pt. „Jak dawniej żyło się na zamojskiej wsi” było poświęcone dawnym tradycjom i zwyczajom regionalnym. Odbył  się pokaz filmu „ Zielone serca Europy – Regionalna Izba Pamięci” ukazujący historię powstania obiektu. Goście, a wśród nich przewodniczące i członkinie KGW okolicznych miejscowości mogli obejrzeć również filmy przedstawiające dawne żniwa i wykopki na wsi oraz krótki film „ Międlenie lnu”. Po pokazie Pani Henryka Sobczuk, Kustosz Regionalnej Izby Pamięci oprowadzała gości po Izbie                         i prezentowała zebrane eksponaty.

17 i 24 października miały miejsce kolejne dwa spotkania: „Skarby Zamojszczyzny i Roztocza” oraz „Turystyka inspirowana tradycją i historią”. Na pierwszym Pani Maria Rzeźniak - Kustosz Muzeum Zamojskiego i przewodnik po Zamościu i Roztoczu, przedstawiła bardzo ciekawą prezentację o Ordynacji Zamoyskich. Opowiadała o historii rodu, historii Zamościa oraz o  dziedzictwie, które Zamoyscy zostawili po sobie.

Ostatnie spotkanie prowadziła Pani Małgorzata Kwaśniak – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”. W programie znalazły się filmy i zdjęcia prezentujące ciekawe inicjatywy realizowane na obszarach wiejskich. Uczestnicy „wirtualnie” odwiedzili Wioskę Gotów w Masłomęczu, Krainę Rumianku na Polesiu oraz Osadę Średniowieczną w Górach Świętokrzyskich. Zaproszeni Goście poznali jak historia i kultura może wspierać rozwój turystyki na obszarach wiejskich. W czasie spotkania Prezes LGD opowiadała, w jaki sposób inni wykorzystują swój potencjał, aby zachęcić turystów do odwiedzania ich miejscowości, jak się promują i jak realizują swoje pomysły.

Wszystkie spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Gościliśmy wiele ciekawych osób. Dzięki realizacji projektu Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką wzmocniło swój potencjał, zdobyło cenne doświadczenie, nawiązało nowe kontakty, ale przede wszystkim zaangażowało mieszkańców i inne organizacje w życie publiczne.

 

                                                                                         Agnieszka Kwoka
Prezes Stowarzyszenia
„Wysokie nad Łabuńką”

Przechwytywanie

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content