„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozstrzygnięcie konkursu „Liderzy Lokalnych Społeczności”

27 listopada 2014

W dniu 27.11.2014r. Komisja konkursowa dokonała oceny formularzy wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs „Liderzy Lokalnych Społeczności”. Wszystkich uczestników zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród, które odbędzie się w dniu 05.12.2014r. w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, przy ul. Partyzantów 3 o godz. 14.00. 

W ramach konkursu w dniach od 1.10.2014r. do 14.11.2014r. do Biura LGD wpłynęły 23 wnioski złożone przez organizacje i grupy nieformalne działające na obszarze LGD. Celem konkursu było pobu­dzenie aktyw­ności orga­ni­zacji i grup nie­for­mal­nych do podej­mo­wania nowych działań na rzecz środo­wisk lokal­nych, a także wyróż­nienie orga­ni­zacji podej­mu­ją­cych naj­cie­kawsze ini­cja­tywy słu­żące akty­wi­zacji miesz­kańców.

W zgłoszeniach konkursowych uczestnicy przedstawili wiele ciekawych inicjatyw, które zrealizowali na rzecz społeczności lokalnych. Cieszymy się, że na naszym obszarze aktywnie działa wiele grup i organizacji, które zasługują na wyróżnienie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie i zaprasza na uroczyste wręczenie nagród.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content