„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgłoś swoją organizację do konkursu – 9 000 zł czeka !!!

5 listopada 2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” przypomina iż 14.11.2014r. upływa termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu pn. „Liderzy Lokalnych Społeczności”.

W konkursie mogą wziąć udział: orga­ni­zacje poza­rzą­do­we (sto­wa­rzy­szenia i fun­dacje) oraz grupy nie­for­mal­ne (tj. koła gospodyń wiej­skich, kluby seniora i sołectwa) mają­ce sie­dzibę, filię lub pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność na obszarze funkcjonowania LGD „Nasze Roz­tocze” tj. na terenie gmin: Adamów, Kra­sno­bród, Józefów, Zamość i Zwierzyniec.

Pula nagród w konkursie wynosi 9 000 zł.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest w zakładce – Konkurs Liderzy Lokalnych Społeczności

Więcej infor­macji pod numerem tele­fonu 84 639 29 66.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content