„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nagrodziliśmy zwycięzców konkursu "Liderzy Lokalnych Społeczności"

9 grudnia 2014

Zdjęcie tytułoweW dniu 05.12.2014 r. w sali konferencyjnej Dele­ga­tury Lubel­skiego Urzędu Woje­wódz­kiego w Zamo­ściu odbyło się uro­czyste rozstrzygnięcie konkursu „Liderzy Lokalnych Społeczności” i wrę­czenie nagród 

Celem ogłoszonego przez Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” kon­kursu było pobu­dzenie aktyw­ności orga­ni­zacji i grup nie­for­mal­nych do podej­mo­wania nowych działań na rzecz środo­wisk lokal­nych a także wyróż­nienie orga­ni­zacji podej­mu­ją­cych naj­cie­kawsze ini­cja­tywy słu­żące akty­wi­zacji miesz­kańców.

W ramach kon­kursu do Biura Stowarzyszenia zgłosiły się 23 organizacje oraz grupy nieformalne, które zaprezentowały ciekawe projekty zrealizowane na obszarze LGD. Powołana przez Zarząd Stowarzyszenia komisja konkursowa oceniając zgłoszenia miała bardzo trudne zadanie, ponieważ wszystkie zgłoszone do konkursu inicjatywy zasługiwały na wyróżnienie.

 

Zgodnie z decyzją komisji kon­kur­sowej główne nagrody otrzymali:

 

I miejsce — bon o wartości 750 zł, Młodzieżowy Klub w Obroczy, za realizację projektu „Młodych kreacje na ciekawe wakacje”, w ramach którego zorganizowano Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Dzień Sportu, Spływ kajakowy, Konkurs recytatorsko-śpiewaczy, Festyn Sobótki oraz zajęcia języka angielskiego, gry i zabawy logiczne.

Dzień Sportu Sobótki Spływ kajakowy

 

II miejsce — bon o wartości 700 zł, dwie równorzędne nagrody

Józefowska Kawaleria Rowerowa za zorganizowanie imprez promujących turystykę rowerową na Roztoczu - Józefowskiej Majówki Rowerowej, Rajdu Szlakiem Geoturystycznym Roztocza Środkowego,

Józefowska Majówka Rowerowa 1 Józefowska Majówka Rowerowa 2 Józefowska Majówka Rowerowa

 

Grupa Teatralna „Bez Maski” z Mokrego za przygotowanie inscenizacji teatralnych wzbogacających program imprez kulturalnych na terenie gminy Zamość – spektakli „Jaś i Małgosia” dla dzieci, „Wieczór Wigilijny” opowiadający o zwyczajach bożonarodzeniowych oraz „Pokłon Ziemi” poświęcony trudowi pracy na roli.

Spektakl Jaś i Małgosia Spektakl Pokłon Ziemi SONY DSC

 

III miejsce – bon o wartości  650 zł, dwie równorzędne nagrody

Klub Seniora „Radosna Przystań” w Bondyrzu  za prowadzenie działań na rzecz integracji międzypokoleniowej mieszkańców gminy Adamów i okolicznych miejscowości - zorganizowanie spotkania opłatkowego dla osób starszych, przeprowadzenie koncertu kolęd i pastorałek oraz spotkania z okazji Dnia Seniora,

Koncert kolęd i pastorałek Spotkanie międzypokoleniowe Spotkanie opłatkowe

 

„Ach Zielone” Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Zielone i okolic za zorganizowanie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci „Nie tylko szkoła”, zorganizowanie we współpracy z Krasnobrodzkim Domem Kultury warsztatów teatralnych „Teatr to my” oraz organizację uroczystości religijno-patriotycznych w 75 rocznicę wydarzeń z września 1939r.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Uroczystości patriotyczne Warsztaty teatralne

 

 

 

Dodatkowo komisja konkursu postanowiła przyznać osiem Wyróżnień – bon o wartości 400 zł

Klub Seniora w Feliksówce za organizację spotkań z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Matki i Dnia Dziecka a także pokazu przygotowywania wieńca dożynkowego

Klub Młodzi Ambitni z Adamowa za organizację imprez sportowych – turnieju piłki halowej zakładów pracy, Gminnych Igrzysk Sportowych i Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość i Nadzieja” w Dominikanówce za organizację Igrzysk sportowych dla osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech” w Zwierzyńcu za organizację II Integracyjnego Przeglądu Piosenki Ludowej

Stowarzyszenie „Wysokie na Łabuńką” za realizację projektu Fotografia – świadectwo życia i historii, w ramach którego mieszkańcy przygotowali wystawę starych fotografii dokumentujących losy miejscowości oraz projektu Spotkania z kulturą i tradycją zamojskiej wsi

Grupa Nieformalna – Sąsiedzka z Szopinka za zorganizowanie wspólnego sprzątania chodnika w Szopinku, Rajdu Rowerowego dla mieszkańców Szopinka i okolic oraz współorganizację Festynu Rodzinnego

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Zamość za organizację rajdów pieszych promujących walory turystyczne Roztocza Środkowego – 40 Rajdu Miłośników Roztocza, 40 Rajdu Spotkania z Wiosną i 40 Rajdu Czerwony Kapturek

Towarzystwo Szabli i Miecza z Pniówka – za organizację Majowego Turnieju Rycerskiego podczas Zamojskiej Majówki 2014

 

Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody upominkowe – bony o wartości 250 zł i 200 zł

Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+

Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiem,

Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem

Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Siedliska

Stowarzyszenie Turystyczno – Sportowe „Gryf” Gmina Zamość

Stowarzyszenie Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Zamość „Wspólnota”

Stowarzyszenie „Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża” przy Urzędzie Gminy Zamość

Społeczny Komitet Mieszkańców w miejscowości Mokre ds. Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Fanklub Przyjaciół Biblioteki

 

 

Gratulujemy wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym uczestniczącym w konkursie.  Życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz aktywizacji swoich społeczności lokalnych.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content