„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Warsztaty ceramiczno – garncarskie w Bortatyczach

19 grudnia 2014

W dniu 13 grudnia 2014r. w świetlicy wiejskiej w Bortatyczach  prze­pro­wa­dzone zostały ostatnie warsztaty ceramiczno - garncarskie w ramach cyklu reali­zo­wa­nego na terenie LGD „Nasze Roz­tocze”. Celem warsztatów było pogłę­bienie wiedzy doty­czącej tradycyjnych zawodów i rzemiosła z regionu Zamojsz­czyzny i Roz­tocza. 

Zgodnie z pro­gramem warsztaty roz­po­częły się od omówienia tradycji garncarskich obszaru LGD „Nasze Roz­tocze” a następnie prezentacji technik lepienia ręcznego w tym przestrzennego lepienia naczyń z wałeczków. Po części teoretycznej uczestnicy wyrabiali ręcznie glinę i na czterech kołach garncarskich tworzyli różne naczynia cylindryczne, miseczki, doniczki i dzbanki. Każdy z uczestników miał okazję nauczyć się podstaw pracy na kole garncarskim i z pomocą prowadzącego wykonać gliniane naczynia a także tradycyjne zabawki ludowe z wykorzystaniem gotowych form.

Podczas cyklu warsztatów prze­wod­ni­kiem po zawodzie garncarza był p. Piotr Skiba, który od lat zgłębia tajniki tego zawodu we własnej pracowni garncarskiej i szkoli przyszłych garncarzy. Uczest­ni­kami warsztatów byli lokalni liderzy z obszaru LGD „Nasze Roz­tocze”.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content