„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Warsztaty ceramiczno-garncarskie w Gminie Adamów

1 grudnia 2014

10W dniu 28 listopada 2014r. w budynku Szkoły Podstawowej w Bondyrzu odbyły się już trzecie warsztaty ceramiczno – garncarskie, które poprowadził Pan Piotr Skiba. Warsztaty składały się z dwóch części. 

W pierwszej części uczestnicy zapoznali się z historią tradycji garncarskich na obszarze LGD „Nasze Roztocze”. Powstawały tu naczynia o charakterystycznych kształtach, drobne zabawki ceramiczne – gwizdki a także miniaturki dzbanków, dwojaczków i flakonów. Sposób zdobienia tych naczyń był indywidualny – ceramikę zdobiono ornamentem rytym, umieszczonym zazwyczaj u podstawy szyjki naczyń. W drugiej części uczestnicy warsztatów z wykorzystaniem różnych technik samodzielnie wykonywali zabawki oraz naczynia lepione ręcznie lub toczone na kole garncarskim.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content