„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Najnowsza broszura informująca o PROW 2014-2020

21 stycznia 2015

prow1Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała broszurę prezentującą główne obszary wsparcia w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Agencji zakres nowego PROW jest podobny do znanego już nam PROW 20007-2013 lecz jego konstrukcja została zmieniona. W nowej perspektywie finansowej jest mniej tzw. działań i występuje możliwość skorzystania równolegle z różnych „poddziałań”. W PROW 2014-2020 przewidziano 25 form wsparcia, w tym kontynuację z lat poprzednich. Należy zwrócić uwagę na zmodyfikowaną pomoc wsparcia z popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. W nowym okresie programowania wysokość dotacji na to działanie będzie uwarunkowane od rodzaju inwestycji. 

W PROW 2014-2020 nadal będzie można pozyskać pomoc dla młodych rolników, którzy poza większymi dopłatami bezpośrednimi będą mogli starać się o tzw. „premie” na start – wynoszące nawet 100 tys. zł. Nowością jest to, że wypłata zostanie dokonana w dwóch etapach, to jest najpierw 80 %, a po zrealizowaniu projektu i przedstawieniu dokumentacji dotyczącej wydatków pozostałe 20 %.

Całkowicie nową formą pomocy w PROW 2014-2020 będzie wsparcie w postaci udzielenia premii na modernizację małych gospodarstw, które będą mogły dostać 60 tys. zł na inwestycje dotyczące poprawy rentowności, a kiedy ją zwiększą, będą mogły skorzystać z innych form pomocy w ramach PROW. W sytuacji kiedy właściciel małego gospodarstwa podejmie decyzję o jego sprzedaży, wtedy będzie mógł dostać rekompensatę w wysokości 120 % dopłat, które dostawałby do 2020 r.

Więcej informacji można przeczytać w broszurze informacyjnej ARiMR:

(otwórz PDF)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content